Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6: Loại Thái và Ri6 ổn định

COO Dung Bùi
Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 loại Ri6 và sầu Thái theo khảo sát không ghi nhận biến động mới.

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6

Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 đi ngang ở cả ba khu vực Tây Nam Bộ, Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên.

Giá sầu riêng Thái đẹp tại khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ ổn định trong khoảng 94.000 - 95.000 đồng/kg. Nhóm sầu Ri6 thấp hơn đang có giá dao động quanh ngưỡng 48.000 - 65.000 đồng/kg.

Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 đi ngang ở cả ba khu vực Tây Nam Bộ, Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên
Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 đi ngang ở cả ba khu vực Tây Nam Bộ, Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên

Lần lượt ổn định trong khoảng 48.000 - 63.000 đồng/kg và 71.000 - 92.000 đồng/kg là giá sầu riêng Thái và Ri6 tại khu vực Tây Nguyên.

Bảng giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 theo loại theo vùng và theo chủng loại:

Giá sầu riêng Tây Nam Bộ:

Tên loại sầu riêng Ngày 17/6 (đồng/kg)
Ri6 đẹp lựa 63.000 – 65.000
Ri6 xô 48.000 – 50.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa 94.000 – 95.000
Sầu riêng Thái mua xô 75.000 – 77.000

Giá sầu riêng Đông Nam Bộ:

Tên loại sầu riêng Ngày 17/6 (đồng/kg)
Ri6 đẹp lựa 63.000 – 65.000
Ri6 xô 48.000 – 50.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa 94.000 – 95.000
Sầu riêng Thái mua xô 75.000 – 77.000

Giá sầu riêng Tây Nguyên:

Tên loại sầu riêng Ngày 17/6 (đồng/kg)
Ri6 đẹp lựa 61.000 – 63.000
Ri6 xô 48.000 – 50.000
Sầu riêng Thái đẹp lựa 90.000 – 92.000
Sầu riêng Thái mua xô 71.000 – 72.000

Đẩy mạnh canh tác sầu riêng bền vững

Phần lớn diện tích trồng sầu riêng ở tỉnh Kon Tum chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ, không có nhiều khu vực sản xuất tập trung và thiếu sự liên kết trong quá trình sản xuất. Chủ yếu thị trường tiêu phụ thuộc vào thương lái nên chưa ổn định. Nhiều nông dân thêm vào đó chưa được đào tạo bài bản về quy trình canh tác sầu riêng, dẫn đến việc thiếu thông tin về kỹ thuật, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng sản phẩm do trồng trọt, chăm sóc, xử lý ra hoa và quản lý sâu bệnh chưa tốt.

Trong khi giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 không đổi thì canh tác sầu riêng bền vững đang được người dân Kon Tum hướng tới
Trong khi giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 không đổi thì canh tác sầu riêng bền vững đang được người dân Kon Tum hướng tới

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh - ông Đặng Văn Tuấn cho biết: "Việc đảm bảo quá trình ra hoa và đậu quả của cây sầu riêng thành công của người trồng là mối quan tâm hàng đầu. Để đạt được điều này, họ cần hiểu rõ các kỹ thuật canh tác, bao gồm việc quản lý dinh dưỡng và phòng trừ sâu bệnh cho cây. Ngoài ra, điều tiết lượng nước tưới cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì năng suất và sức khỏe của cây".

Các hộ trồng sầu riêng đang phải đối mặt với nhiều thách thức trước sự biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt như tình trạng sâu bệnh gia tăng và biến đổi phức tạp. Nhằm mục đích nâng cao năng suất, việc lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và chất kích thích tăng trưởng vẫn còn phổ biến. Chính vì vậy, việc trồng sầu riêng bền vững, nâng cao nhận thức là rất cần thiết. Nhằm giúp người nông dân hiểu rõ hơn về cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm cũng cần được chú ý.