Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6: Tăng nhẹ 50 - 150 đồng/kg ở một số loại gạo

COO Dung Bùi
Tăng nhẹ 50 - 150 đồng/kg ở một số loại gạo, giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6 lại tiếp tục có nhiều biến động. Gạo xuất khẩu vẫn đang tiếp tục duy trì bình ổn với mức giá nằm trong khoảng 473 - 569 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng nhích nhẹ với mặt hàng gạo. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 nhích tăng với giá 10.750 - 10.850 đồng/kg (tăng 50 đồng/kg); gạo thành phẩm IR 504 nhích tăng với giá 12.600 - 12.750 đồng/kg (tăng 150 đồng/kg).

Hôm nay ngày 24/6, mặt hàng gạo tại các chợ lẻ vẫn giữ ổn định. Cụ thể, gạo Jasmine tiếp tục bình ổn với mức giá 18.000 - 20.000 đồng/kg; gạo Nàng Nhen tiếp tục bình ổn với mức giá 30.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa tiếp tục bình ổn với mức giá 21.000 đồng/kg; gạo tẻ thường tiếp tục bình ổn với mức giá 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài tiếp tục bình ổn với mức giá 20.000 - 21.000 đồng/kg; gạo Hương Lài tiếp tục bình ổn với mức giá 20.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan tiếp tục bình ổn với mức giá 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng tiếp tục bình ổn với mức giá 18.000 đồng/kg; gạo Sóc thường tiếp tục bình ổn với mức giá 18.000 - 19.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái tiếp tục bình ổn với mức giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật tiếp tục bình ổn với mức giá 23.000 đồng/kg.

Mặt hàng phụ phẩm hôm nay ngày 24/6 không có biến động. Cụ thể, cám khô tiếp tục bình ổn với mức giá 6.950 - 7.050 đồng/kg; tấm IR 504 tiếp tục bình ổn với mức giá 9.700 - 9.800 đồng/kg.

Loại gạo

Giá cả (đồng/kg)

Tăng/Giảm (đồng/kg)

Gạo tẻ thường

17.000 - 18.000

-

Gạo Jasmine

18.000 - 20.000

-

Gạo Nàng Nhen

30.000

-

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 21.000

-

Gạo Hương Lài

20.000

-

Gạo thơm Đài Loan

20.000

-

Gạo trắng thông dụng

18.000

-

Gạo Nàng Hoa

21.000

-

Gạo Sóc thường

18.000 - 19.000

-

Gạo Sóc Thái

20.000

-

Gạo Nhật

23.000

-

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6: Duy trì bình ổn với mặt hàng gạo
Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6: Duy trì bình ổn với mặt hàng gạo

Hôm nay ngày 24/6, mặt hàng lúa không có biến động. Cụ thể, Sở NN&PTNT tỉnh An Giang cho biết, lúa IR 504 tiếp tục bình ổn với mức giá 7.000 - 7.200 đồng/kg; lúa Nếp Long An tiếp tục bình ổn với mức giá 9.500 - 9.700 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 tiếp tục bình ổn với mức giá 7.200 - 7.400 đồng/kg; lúa OM 5451 tiếp tục bình ổn với mức giá 6.900 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 380 tiếp tục bình ổn với mức giá 6.800 - 7.000 đồng/kg; lúa OM 18 tiếp tục bình ổn với mức giá 7.200 - 7.400 đồng/kg; lúa Nhật tiếp tục bình ổn với mức giá 7.800 - 8.000 đồng/kg; Nàng Hoa 9 tiếp tục bình ổn với mức giá 7.600 - 7.700 đồng/kg; Nàng Nhen tiếp tục bình ổn với mức giá 20.000 đồng/kg.

Giống lúa

Giá cả (đồng/kg)

Tăng/Giảm (đồng/kg)

IR 504

7.000 - 7.200

-

OM 5451

6.900 - 7.000

-

OM 380

6.800 - 7.000

-

Đài Thơm 8

7.200 - 7.400

-

Nàng Hoa 9

7.600 - 7.700

-

Lúa Nhật

7.800 - 8.000

-

OM 18

7.200 - 7.400

-

Nếp Long An

9.500 - 9.700

-

Nàng Nhen khô

20.000

-

Ghi nhận hôm nay ngày 24/6, giá lúa tại tỉnh An Giang ít biến động,và chất lượng đẹp nhưng giao dịch chậm. Tỉnh Hậu Giang và Đồng Tháp có giao dịch đều và giá bình ổn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6: Duy trì bình ổn với mặt hàng lúa
Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6: Duy trì bình ổn với mặt hàng lúa

Giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6 tại thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu hôm nay ngày 24/6 không có biến động. Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo tiêu chuẩn 5% tấm tiếp tục bình ổn với mức giá 569 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 25% tấm tiếp tục bình ổn với mức giá 547 USD/tấn; gạo 100% tiếp tục bình ổn với mức giá 473 USD/tấn.

Loại gạo xuất khẩu

Giá cả (USD/tấn)

Tăng/Giảm (USD/tấn)

Gạo 5% tấm

569

-

Gạo 25% tấm

547

-

Gạo 100% tấm

473

-

Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay ngày 24/6 có xu hướng ổn định nhưng còn biến động nhẹ ở mặt hàng gạo. Bên cạnh đó, gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đang tiếp tục duy trì bình ổn với mức giá khoảng 473 - 569 USD/tấn.