Cập nhật đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 kèm đáp án tất cả các mã đề

Aretha Thu An
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 tất cả các mã đề kèm đáp án sẽ được cập nhật liên tục. Qua ghi nhận ban đầu, đề thi toán được đánh giá có cấu trúc bám sát chương trình học, tỉ lệ câu hỏi vận dụng cao không nhiều, phù hợp với khả năng của thí sinh.

Chiều 27/6, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã bước vào làm bài thi môn Toán, môn thi thứ hai trong kỳ thi THPT Quốc gia 2024. Sau bài thi môn Ngữ văn được đánh giá là "trúng tủ", dễ ghi điểm vào sáng cùng ngày, các thí sinh tiếp tục thể hiện sự tự tin và quyết tâm chinh phục môn thi Toán.

Ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài, đề thi và đáp án môn Toán nghiệp THPT 2024 đã được cập nhật. Mặc dù một số câu hỏi hóc búa có thể làm khó nhiều thí sinh nhưng nhìn chung các học sinh có học lực khá tốt hoàn toàn có thể đạt được điểm cao trong môn thi này.

Đáp án tất cả các mã đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024

Trong khi chờ đợi Bộ Giáo dục và Đào đạo công bố đáp án chính thức, Quý phụ huynh và các thí sinh có thể tham khảo đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 cho tất cả các mã tại đây.

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 101

1.B

2.D

3.C

4.C

5.A

6.A

7.B

8.D

9.C

10.A

11.A

12.C

13.C

14.B

15.C

16.D

17.A

18.C

19.A

20.B

21.A

22.A

23.A

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.D

30.D

31.D

32.C

33.B

34.B

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.D

42.D

43.A

44.A

45.A

46.B

47.B

48.B

49.D

50.C

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 102

1.A

2.D

3.D

4.B

5.B

6.A

7.A

8.C

9.C

10.A

11.B

12.A

13.D

14.C

15.A

16.D

17.C

18.C

19.B

20.A

21.B

22.C

23.D

24.C

25.B

26.B

27.A

28.C

29.B

30.D

31.C

32.A

33.C

34.A

35.C

36.B

37.A

38.A

39.D

40.A

41.D

42.C

43.C

44.D

45.A

46.D

47.B

48.A

49.B

50.C

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 103

1.D

2.D

3.C

4.B

5.C

6.A

7.D

8.D

9.D

10.C

11.A

12.D

13.D

14.C

15.A

16.C

17.B

18.B

19.C

20.C

21.A

22.B

23.C

24.D

25.D

26.C

27.C

28.B

29.D

30.D

31.A

32.A

33.D

34.B

35.D

36.A

37.B

38.B

39.D

40.A

41.B

42.A

43.A

44.B

45.A

46.A

47.A

48.D

49.B

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 104

1.D

2.D

3.A

4.B

5.C

6.D

7.C

8.B

9.C

10.A

11.D

12.D

13.A

14.C

15.A

16.B

17.A

18.A

19.D

20.A

21.B

22.D

23.C

24.A

25.B

26.A

27.B

28.D

29.A

30.B

31.A

32.B

33.A

34.C

35.C

36.D

37.B

38.D

39.C

40.C

41.D

42.B

43.D

44.B

45.C

46.C

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 105

1.A

2.A

3.C

4.D

5.D

6.C

7.B

8.B

9.A

10.B

11.C

12.B

13.A

14.C

15.A

16.A

17.B

18.A

19.A

20.A

21.D

22.D

23.D

24.C

25.D

26.D

27.A

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.B

34.C

35.C

36.D

37.D

38.B

39.C

40.D

41.B

42.C

43.C

44.D

45.B

46.B

47.D

48.C

49.B

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 106

1.C

2.A

3.B

4.B

5.B

6.D

7.C

8.C

9.D

10.A

11.D

12.A

13.D

14.A

15.D

16.A

17.B

18.B

19.A

20.C

21.A

22.D

23.D

24.D

25.A

26.C

27.B

28.B

29.B

30.A

31.D

32.B

33.C

34.C

35.D

36.C

37.C

38.C

39.D

40.D

41.D

42.C

43.C

44.C

45.B

46.B

47.C

48.C

49.B

50.D

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 107

1.D

2.B

3.D

4.C

5.C

6.A

7.A

8.C

9.C

10.D

11.C

12.B

13.D

14.C

15.A

16.C

17.A

18.B

19.B

20.B

21.D

22.A

23.D

24.C

25.A

26.A

27.A

28.D

29.C

30.B

31.B

32.A

33.D

34.B

35.B

36.B

37.A

38.B

39.C

40.D

41.B

42.D

43.A

44.C

45.D

46.A

47.B

48.D

49.A

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 108

1.C

2.C

3.A

4.D

5.D

6.A

7.B

8.B

9.B

10.D

11.D

12.B

13.A

14.A

15.C

16.D

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.A

23.C

24.C

25.D

26.D

27.A

28.C

29.A

30.A

31.B

32.C

33.A

34.B

35.A

36.A

37.C

38.C

39.D

40.C

41.B

42.B

43.D

44.B

45.C

46.A

47.C

48.D

49.D

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 109

1.D

2.B

3.C

4.C

5.D

6.A

7.D

8.C

9.A

10.A

11.D

12.D

13.A

14.A

15.B

16.A

17.C

18.A

19.D

20.A

21.B

22.A

23.C

24.D

25.D

26.B

27.C

28.B

29.D

30.B

31.C

32.C

33.D

34.B

35.C

36.B

37.D

38.B

39.C

40.C

41.C

42.B

43.C

44.B

45.D

46.D

47.B

48.C

49.B

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 110

1.B

2.C

3.C

4.D

5.B

6.D

7.C

8.B

9.A

10.C

11.D

12.A

13.D

14.C

15.B

16.B

17.C

18.A

19.D

20.C

21.A

22.B

23.C

24.A

25.D

26.A

27.D

28.B

29.C

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.D

37.C

38.A

39.B

40.B

41.A

42.B

43.B

44.D

45.A

46.A

47.B

48.D

49.C

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 111

1.C

2.A

3.C

4.A

5.C

6.B

7.C

8.D

9.C

10.C

11.D

12.D

13.B

14.A

15.B

16.B

17.A

18.A

19.C

20.D

21.D

22.D

23.B

24.B

25.C

26.B

27.D

28.B

29.B

30.D

31.B

32.C

33.C

34.B

35.D

36.B

37.D

38.C

39.B

40.D

41.C

42.D

43.D

44.D

45.C

46.D

47.B

48.A

49.C

50.D

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 112

1.A

2.B

3.D

4.D

5.C

6.C

7.A

8.C

9.D

10.D

11.C

12.D

13.C

14.B

15.C

16.B

17.C

18.B

19.A

20.B

21.A

22.B

23.A

24.B

25.A

26.A

27.B

28.A

29.A

30.C

31.C

32.B

33.A

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.B

40.A

41.C

42.A

43.C

44.B

45.B

46.B

47.A

48.D

49.A

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 113

1.B

2.B

3.A

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.C

10.D

11.C

12.A

13.D

14.B

15.B

16.D

17.B

18.C

19.C

20.A

21.B

22.B

23.C

24.C

25.D

26.D

27.D

28.A

29.B

30.A

31.A

32.B

33.B

34.C

35.A

36.B

37.D

38.A

39.B

40.D

41.D

42.C

43.A

44.D

45.D

46.C

47.C

48.A

49.A

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 114

1.C

2.C

3.C

4.D

5.A

6.D

7.C

8.D

9.B

10.C

11.D

12.D

13.D

14.A

15.B

16.B

17.C

18.C

19.D

20.A

21.D

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.B

29.C

30.A

31.A

32.A

33.B

34.A

35.B

36.B

37.A

38.C

39.B

40.D

41.D

42.B

43.A

44.A

45.B

46.D

47.A

48.B

49.B

50.D

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 115

1.B

2.D

3.C

4.C

5.D

6.C

7.C

8.B

9.A

10.C

11.B

12.A

13.A

14.B

15.D

16.C

17.A

18.C

19.A

20.A

21.B

22.B

23.C

24.A

25.D

26.C

27.C

28.B

29.C

30.B

31.D

32.D

33.A

34.B

35.D

36.D

37.D

38.B

39.A

40.D

41.A

42.D

43.B

44.B

45.D

46.A

47.A

48.A

49.D

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 116

1.D

2.B

3.C

4.A

5.A

6.B

7.A

8.A

9.D

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.B

16.A

17.D

18.C

19.C

20.C

21.B

22.A

23.C

24.B

25.D

26.D

27.D

28.B

29.A

30.A

31.B

32.B

33.D

34.D

35.D

36.B

37.D

38.B

39.D

40.B

41.A

42.A

43.D

44.D

45.A

46.B

47.A

48.A

49.B

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 117

1.B

2.A

3.C

4.C

5.D

6.B

7.B

8.D

9.C

10.A

11.C

12.D

13.D

14.B

15.A

16.C

17.A

18.B

19.D

20.C

21.B

22.A

23.D

24.C

25.B

26.D

27.B

28.C

29.B

30.D

31.C

32.B

33.B

34.D

35.D

36.C

37.C

38.D

39.B

40.C

41.B

42.C

43.D

44.D

45.D

46.C

47.D

48.B

49.B

50.D

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 118

1.C

2.B

3.A

4.C

5.B

6.A

7.B

8.C

9.A

10.A

11.C

12.C

13.B

14.B

15.D

16.C

17.D

18.D

19.C

20.D

21.A

22.C

23.D

24.D

25.C

26.A

27.A

28.C

29.A

30.C

31.D

32.A

33.C

34.D

35.D

36.A

37.C

38.A

39.C

40.C

41.D

42.C

43.D

44.A

45.D

46.D

47.D

48.A

49.D

50.C

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 119

1.A

2.B

3.A

4.D

5.B

6.D

7.B

8.D

9.B

10.C

11.A

12.A

13.D

14.B

15.A

16.B

17.D

18.A

19.B

20.C

21.C

22.D

23.D

24.B

25.C

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.D

35.C

36.C

37.C

38.A

39.A

40.C

41.D

42.D

43.A

44.D

45.D

46.D

47.A

48.D

49.A

50.D

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 120

1.C

2.C

3.D

4.B

5.C

6.B

7.A

8.A

9.C

10.D

11.A

12.C

13.A

14.D

15.C

16.C

17.A

18.C

19.B

20.D

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.B

27.C

28.D

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.B

35.D

36.B

37.C

38.A

39.D

40.A

41.A

42.A

43.A

44.A

45.A

46.B

47.C

48.B

49.A

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 121

1.D

2.A

3.C

4.D

5.A

6.C

7.D

8.C

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.D

16.D

17.A

18.A

19.B

20.D

21.A

22.A

23.D

24.B

25.A

26.B

27.B

28.D

29.D

30.B

31.A

32.D

33.A

34.B

35.A

36.D

37.D

38.D

39.B

40.D

41.B

42.A

43.B

44.A

45.B

46.D

47.B

48.A

49.B

50.B

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 122

1.C

2.C

3.A

4.A

5.A

6.C

7.D

8.D

9.B

10.D

11.B

12.B

13.A

14.C

15.B

16.B

17.D

18.D

19.C

20.D

21.D

22.A

23.C

24.A

25.A

26.C

27.D

28.D

29.C

30.A

31.A

32.C

33.C

34.C

35.D

36.D

37.A

38.D

39.C

40.A

41.A

42.D

43.B

44.A

45.C

46.C

47.A

48.A

49.D

50.C

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 123

1.D

2.D

3.D

4.A

5.D

6.B

7.D

8.A

9.B

10.C

11.B

12.C

13.B

14.B

15.C

16.A

17.A

18.B

19.C

20.B

21.B

22.C

23.A

24.A

25.A

26.B

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.C

33.C

34.A

35.B

36.A

37.A

38.C

39.C

40.A

41.C

42.A

43.C

44.A

45.C

46.C

47.B

48.D

49.A

50.A

Đáp án Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 - Mã đề 124

1.B

2.C

3.B

4.A

5.A

6.D

7.A

8.A

9.B

10.D

11.D

12.B

13.D

14.B

15.C

16.C

17.D

18.C

19.B

20.A

21.C

22.C

23.B

24.C

25.C

26.D

27.D

28.A

29.B

30.D

31.A

32.B

33.B

34.A

35.B

36.D

37.D

38.D

39.A

40.D

41.D

42.D

43.B

44.B

45.A

46.C

47.A

48.B

49.D

50.A

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 

Cập nhật một số mã đề thi tốt nghiệp THPT môn Toán sau đây:

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 107

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 1/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 1/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 2/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 2/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 3/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 3/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 4/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 4/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 5/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 104, trang 5/5

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã đề 107

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 1/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 1/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 2/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 2/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 3/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 3/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 4/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 4/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 5/5
Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 mã 107, trang 5/5

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 kèm đáp án chuẩn cho tất cả các mã đề đang được cập nhật…

Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT 2024 gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút, cấu trúc bám sát chương trình cơ bản lớp 12. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, đề thi có độ khó vừa phải, tập trung chủ yếu vào các câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu và vận dụng cơ bản.

Thí sinh tự tin trước giờ làm bài thi môn toán tốt nghiệp năm 2024
Thí sinh tự tin trước giờ làm bài thi môn toán tốt nghiệp năm 2024

Với việc hoàn thành bài thi môn Toán, các thí sinh đã vượt qua 2/3 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Sáng và chiều mai 28/6, các thí sinh sẽ tiếp tục làm bài thi Khoa học Tự nhiên/ Khoa học xã hội và Ngoại ngữ. Ngày 29/6 theo kế hoạch sẽ là ngày thi dự phòng.

Kết quả thi tốt nghiệp THPT dự kiến sẽ được công bố vào ngày 17/7. Sau đó, các địa phương sẽ tiến hành xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh dự thi và theo kế hoạch tuyển sinh sẽ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Theo lịch, ngày mai thí sinh sẽ hoàn thành nốt các môn thi còn lại
Theo lịch, ngày mai thí sinh sẽ hoàn thành nốt các môn thi còn lại

Bài viết này sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về đề thi và đáp án môn Toán tốt nghiệp THPT 2024. Kính mời quý vị phụ huynh và thí sinh theo dõi.