Danh từ là gì? Cụm danh từ là gì? Hiểu thêm về ngữ pháp Tiếng Việt từ thông tin này

Aretha Thu An
Danh từ là gì, cụm danh từ là gì là những câu hỏi được nhiều người thắc mắc mỗi khi nghiên cứu ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt. Danh từ được hiểu là từ ngữ dùng để đặt tên cho các sự vật, hiện tượng, ý tưởng nào đó. Đây là loại từ rất phổ biến và đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc câu tiếng Anh và tiếng Việt.

Danh từ là gì?

Trước tiên, bạn cần phải hiểu khái niệm danh từ là gì. Danh từ là loại từ được sử dụng để gọi tên các đối tượng, hiện tượng, ý tưởng… Đây là một phần quan trọng trong ngữ pháp tiếng Anh và tiếng Việt, giúp người đọc và người nghe xác nhận thông tin, hiểu rõ các vấn đề đang thảo luận hoặc miêu tả. Danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ hay vị ngữ trong câu đều được.

Hiểu rõ danh từ là gì sẽ giúp bạn nắm được cấu trúc ngữ pháp tốt hơn
Hiểu rõ danh từ là gì sẽ giúp bạn nắm được cấu trúc ngữ pháp tốt hơn

Cụm danh từ là gì?

Ngoài thông tin về danh từ là gì, ta cũng cần phải biết về khái niệm cụm danh từ. Cụm danh từ là từ được xây dựng bởi sự kết hợp giữa danh từ và một số từ phụ thuộc khác. Loại từ này sẽ giúp câu thêm phần ý nghĩa, rõ ràng và chứa đựng đầy đủ thông tin hơn.

Cụm danh từ được xây dựng với cấu trúc gồm ba phần chính là phần trước, phần trung tâm và phần sau. Thông thường, các từ ở phía trước sẽ bổ sung nội dung về lượng, số lượng. Còn các từ ngữ nằm ở phần sau sẽ mô tả đặc điểm của đối tượng hoặc xác định vị trí của nó trong không gian, thời gian. Một số cụm danh từ ta thấy thường xuyên xuất hiện như: “các bạn nhỏ”, “con đường này”...

Cụm danh từ được sử dụng thông dụng trong cấu trúc ngữ pháp
Cụm danh từ được sử dụng thông dụng trong cấu trúc ngữ pháp

Mệnh đề danh từ là gì?

“Mệnh đề danh từ là gì?” - Đây là thắc mắc của rất nhiều người khi nghiên cứu về ngữ pháp. Thông thường, mệnh đề danh từ sẽ được dùng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh. Mệnh đề danh từ (Noun clause) là mệnh đề đóng vai trò tương tự như một danh từ, có thể là chủ ngữ, bổ ngữ, tân ngữ trực tiếp. Nó sẽ đứng sau một động từ hoặc giới từ trong câu.

Để dễ hình dung về mệnh đề danh từ, ta có ví dụ sau: “What I told everyone at the party surprised them”. Trong câu này, cụm “What I told everyone at the party” sẽ được hiểu là một cụm danh từ hoàn chỉnh.

Phân loại danh từ trong tiếng Việt

Quay trở lại với câu hỏi danh từ là gì trong tiếng Việt, các nhà nghiên cứu ngôn ngữ đã chia danh từ thành các loại cụ thể.

Danh từ chung - danh từ riêng

Danh từ được phân thành hai nhóm chính là danh từ chung và danh từ riêng. Cụ thể:

 • Danh từ chung là từ dùng để chỉ tên chung của các sự vật, người, địa điểm, tổ chức: thành phố, trường học…
 • Danh từ riêng là từ dùng để chỉ tên riêng, tên cụ thể của người hoặc địa danh: Sài Gòn, Hồ Tây, Nhà hát lớn…

Danh từ cụ thể - danh từ trừu tượng

Ngoài ra, danh từ còn có thể phân vào hai nhóm là danh từ cụ thể và danh từ trừu tượng:

 • Danh từ cụ thể dùng để chỉ những sự vật, địa điểm có thể quan sát, cảm nhận được bằng giác quan. Ví dụ như xe đạp, xe máy, cần cẩu…
 • Danh từ trừu tượng là những từ dùng để chỉ các khái niệm, thuộc tính, tình trạng không thể quan sát được bằng mắt hay cảm nhận bằng giác quan. Ví dụ như vui vẻ, tình yêu,...

Danh từ đếm được - danh từ không đếm được

Danh từ cũng có thể được chia thành danh từ đếm được và danh không đếm được:

 • Danh từ đếm được dùng để chỉ sự vật có thể đếm được bằng số lượng. Ví dụ như quyển sách, cái bút…
 • Danh từ không đếm được dùng để chỉ các sự vật trừu tượng, mơ hồ và không rõ số lượng cụ thể. Ví dụ như nước, lòng tin, không khí…
Danh từ được phân thành các loại cụ thể để dễ phân biệt
Danh từ được phân thành các loại cụ thể để dễ phân biệt

Chức năng của danh từ trong câu

Sau khi hiểu rõ danh từ là gì, các loại danh từ, bạn cũng cần tìm hiểu thêm về chức năng của từ loại này. Danh từ tuy được chia thành các loại khác nhau nhưng chúng đều có chung các chức năng như sau:

 • Nếu danh từ đứng kèm với từ chỉ số lượng ở phía trước và các từ chỉ định ở phía sau thì danh từ có thể hình thành cụm danh từ.
 • Danh từ có thể đóng vai trò là chủ ngữ, vị ngữ hoặc hoạt động như tân ngữ bổ trợ cho ngoại động từ.

Khi sử dụng danh từ theo đúng chức năng của nó, bạn cần lưu ý một số điều sau:

 • Danh từ được dùng để chỉ tên người, địa điểm, con đường… sẽ được viết hoa ký tự đầu tiên trong từ đó. Ví dụ như Việt Nam, đường Hoàng Hoa Thám…
 • Nếu bạn sử dụng danh từ riêng mượn từ ngôn ngữ nước ngoài, khi chuyển sang ngôn ngữ tiếng Việt, bạn cần sử dụng dấu gạch nối giữa các từ. Ví dụ như vắc - xin…

Hướng dẫn cách phân biệt danh từ, động từ, tính từ, trạng từ trong câu

Ngoài việc hiểu rõ danh từ là gì, bạn cũng cần biết cách phân biệt loại từ này với các động từ, tính từ, trạng từ khác. Chỉ khi phân biệt được các loại từ, bạn mới biết cách sử dụng sau cho phù hợp với từng tình huống cụ thể. Ta thấy các loại từ nói trên có những điểm khác nhau như sau:

 • Danh từ là từ dùng để gọi tên các vật, sự việc, khái niệm, con người. Danh từ thường được dùng làm chủ ngữ, vị ngữ, bổ ngữ hoặc tân ngữ.
 • Tính từ là từ được dùng để bổ nghĩa cho danh từ, có chức năng làm rõ đặc điểm, tính chất của danh từ đó. Tính từ thường đứng ở vị trí trước danh từ hoặc động từ.
 • Động từ được sử dụng để diễn tả các hành động, trạng thái của sự vật hiện tượng. Động từ thường nằm ở vị trí chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong câu.
 • Trạng từ là từ được sử dụng để bổ nghĩa cho động từ, tính từ, có tác dụng chỉ rõ mức độ, thời gian, địa điểm của các hành động, tính chất, trạng thái đó. Trạng từ thường đứng ở sau động từ, tính từ.
Phân biệt danh từ, động từ, tính từ để biết cách dùng sao cho phù hợp
Phân biệt danh từ, động từ, tính từ để biết cách dùng sao cho phù hợp

Thông tin danh từ là gì, vị trí của danh từ sẽ giúp bạn xác định được đúng loại từ và sử dụng chúng một cách phù hợp hơn. Mong rằng với những nội dung có giá trị vừa được cung cấp, bạn có thể áp dụng được vào cuộc sống một cách dễ dàng, linh động hơn.