Dạng toán tính thể tích hình hộp chữ nhật dựa trên mối liên hệ giữa thể tích và kích thước của hình hộp. Cụ thể, thể tích của hình hộp chữ nhật được tính bằng tích của chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó.

Hình hộp chữ nhật là gì?

Hình hộp chữ nhật là một hình không gian với 6 mặt đều là hình chữ nhật. Hai mặt của hình hộp chữ nhật không chứa cạnh chung được gọi là mặt đối diện và có thể xem chúng là hai mặt đáy, các mặt còn lại sẽ được xem là các mặt bên.Đặc điểm của hình hộp chữ nhật:Hình hộp chữ nhật được ứng dụng rộng rãi trong đời sống, ví dụ như: Gạch, đá xây dựng, hộp đựng thực phẩm, bàn ghế, tủ, container,... thường có hình dạng hình hộp chữ nhật.

Đọc thêm

Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

Thể tích của một vật thể là số đo lượng không gian mà vật thể đó chiếm giữ. Thể tích của hình hộp chữ nhật được tính bằng tích của chiều dài, chiều rộng và chiều cao của nó.Công thức thể tích hình hộp chữ nhật: V = a x b x hGiải thích:Ví dụ: Giả sử ta có một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật này được tính như sau:V = 5 cm x 4 cm x 3 cm = 60 cm3

Đọc thêm

Bài tập tính thể tích của hình hộp chữ nhật

Để thành thạo các bài toán từ cơ bản đến nâng cao liên quan đến tính toán thể tích hình hộp chữ nhật, hãy theo dõi những dạng bài kèm ví dụ minh họa sau:

Đọc thêm

Tính thể tích của một hộp chữ nhật biết độ dài các cạnh 

Bước 1: Phân tích đề bài để xác định các giá trị đã biết: chiều dài (a), chiều rộng (b) và chiều cao (h) của hình hộp chữ nhật.Bước 2: Áp dụng công thức tính thể tích: V = a x b x h.Bước 3: Thay số và tính toán kết quả.Bước 4: Kiểm tra lại kết quả và ghi chú đáp số.Ví dụ 1: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm, chiều rộng 4 cm và chiều cao 3 cm.Giải:Thể tích của hình hộp chữ nhật là: V = a x b x h = 5 cm x 4 cm x 3 cm = 60 cm3Ví dụ 2: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 80 cm, chiều rộng 50 cm và chiều cao 40 cm. Tính thể tích của bể cá.Giải:Thể tích của bể cá là:V = a x b x h = 80 cm x 50 cm x 40 cm = 160.000 cm3

Đọc thêm

Tính cạnh của hộp chữ nhật khi đã biết thể tích

Từ công thức V = a x b x h, ta có thể suy ra các công thức tính từng kích thước khi biết hai kích thước còn lại:Chiều dài (a): a = V / (b x h)Chiều rộng (b): b = V / (a x h)Chiều cao (h): h = V / (a x b)Ví dụ 1: Tính chiều rộng của một hộp chữ nhật có thể tích 240cm^3, chiều dài 4cm và chiều cao 5cm.Giải:Áp dụng công thức tính chiều rộng: b = V / (a x h) = 240 / (4x 5) = 12cm.Vậy chiều rộng của hộp chữ nhật là 12cm.Ví dụ 2: Một bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 60cm, chiều rộng 30cm và thể tích là 108000cm^3. Tính chiều cao của bể cá.Giải:Áp dụng công thức tính chiều cao: h = V / (a x b) = 108000 / (60 x 30) = 60cm.Vậy chiều cao của bể cá là 60cm.

Đọc thêm

Tính thể tích hình hộp chữ nhật bị cắt bỏ một phần

Thể tích của một vật thể là số đo lượng không gian mà vật thể đó chiếm giữ. Để tính thể tích hộp chữ nhật bị cắt bỏ một phần, ta cần thực hiện các bước sau:Bước 1: Tính thể tích của phần hộp chữ nhật ban đầu bằng cách sử dụng công thức V = a x b x h.B...

Đọc thêm

Tính thể tích hình hộp chữ nhật có một lỗ hình tròn

Tương tự như cách giải trên, tuy nhiên, phần V2 có công thức rõ ràng hơn.Thể tích hộp chữ nhật ban đầu: V1 = a x b x h.Thể tích phần hình trụ: V2 = πr^2h.Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật còn lại: V = V1 - V2.Ví dụ minh họa: Tính thể tích của một hộp chữ nhật có chiều dài 10cm, chiều rộng 8cm và chiều cao 6cm nếu một lỗ hình tròn bán kính 2cm bị đục ra khỏi nó.Giải:Thể tích khối hình hộp chữ nhật ban đầu: V1 = 10cm x 8cm x 6cm = 480cm^3.Tính thể tích phần hình trụ: V2 = π x 2^2 x 6 = 24π cm^3 ≈ 75.4 cm^3 (lấy giá trị π ≈ 3.14).Thể tích hộp chữ nhật còn lại: V = V1 - V2 = 480cm^3 - 75.4 cm^3 ≈ 404.6 cm^3.Vậy thể tích hộp chữ nhật còn lại là 404.6 cm^3.

Đọc thêm

Các bài tập thể tích hình hộp chữ nhật lớp 5

Dạng 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật khi biết các kích thước.Bài 1: Một viên gạch xây dựng có kích thước 20cm x 10cm x 5cm. Tính thể tích của viên gạch đó.Bài 2: Một căn phòng có chiều dài 5m, chiều rộng 4m và chiều cao 3m. Tính thể tích của căn ph...

Đọc thêm

Đường chéo của hình hộp chữ nhật có tính chất như thế nào?

Hai đường chéo của mỗi mặt hình chữ nhật vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường chéo. Trong trường hợp đặc biệt khi hình hộp chữ nhật là hình lập phương, tất cả các cạnh đều bằng nhau và các đường chéo cũng bằng nhau.Khi cắt hình ...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre