Soạn bài Đất Nước nên khai thác ý chính về tác giả Nguyễn Khoa Điềm cũng như nội dung của bài. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể chuẩn bị soạn văn Đất Nước theo hệ thống câu hỏi cũng như bài luyện tập có trong sách giáo khoa để nắm được mạch văn của tác phẩm.

Tìm hiểu chung về tác giả, tác phẩm Đất Nước

Trước khi soạn bài Đất Nước, bạn nên trang bị những hiểu biết tổng quan nhất về tác giả Nguyễn Khoa Điềm cũng như tác phẩm:

Đọc thêm

Tác giả Nguyễn Khoa Điềm

Nguyễn Khoa Điềm là tác giả của trích đoạn “Đất Nước” trong bản trường ca “Mặt đường khát vọng”. Dưới đây là một số nét tiêu biểu về nhà thơ học sinh cần nắm rõ:Cuộc đời: Nguyễn Khoa Điềm có tên khác là Nguyễn Hải Dương, sinh ngày 15/4/1943 tại huyện Phong...

Đọc thêm

Tác phẩm

Tìm hiểu chung về tác phẩm giúp bạn nắm được nội dung chính, từ đó có thể cảm thụ sâu sắc hơn trong phần phân tích sau khi soạn bài Đất Nước. Một số nét đặc sắc về “đứa con tinh thần” của Nguyễn Khoa Điềm:Xuất xứ: Trích đoạn “Đất Nước” nằm trong chương V của b...

Đọc thêm

Giá trị nội dung và nghệ thuật

Bạn cũng cần tìm hiểu giá trị nội dung và nghệ thuật khi soạn bài Đất Nước. Trích đoạn Đất Nước là một tiếng vang lớn trong sự nghiệp hoạt động văn học của Nguyễn Khoa Điềm nói chung cũng như nền thi ca Việt Nam hiện đại nói riêng. Điều đó không chỉ xuất phát từ giá trị nội dung mà còn nhờ sự tài tình trong nghệ thuật biểu đạt.

Đọc thêm

Hướng dẫn soạn bài Đất Nước

Chủ động soạn văn trước khi lên lớp giúp bạn rèn luyện khả năng nghiên cứu, tự học hiệu quả. Bạn sẽ hình thành và phát triển tư duy cũng như cảm thụ sâu sắc về tác phẩm khi nắm bắt được mạch ý chính.

Đọc thêm

Soạn bài Đất Nước trong sách giáo khoa

Bạn có thể chủ động soạn bài Đất Nước theo hệ thống câu hỏi trong sách giáo khoa để hiểu bài tốt nhất:Câu 1: Hãy chia bố cục, gọi tên nội dung trữ tình từng phần và tìm hiểu trình tự triển khai mạch suy nghĩ, cảm xúc của tác giả.Bài thơ có thể được c...

Đọc thêm

Các dạng bài tập liên hệ

Bên cạnh việc soạn bài Đất Nước theo sách giáo khoa, bạn cũng nên tìm hiểu và tham khảo một số dạng bài tập liên hệ bám sát nội dung của tác phẩm, từ đó nâng cao vốn hiểu biết của mình. Một số dạng bài tập tham khảo bạn có thể bắt gặp như sau:Câu 1: T...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre