Tiếp diễn chuỗi ngày đi ngang, giá thép hôm nay ngày 19/6 tại thị trường trong nước đang có mức giá chung nằm trong khoảng 14.010 - 15.200 đồng/kg. Ghi nhận giá thép hôm nay trên sàn giao dịch Thương Hải tiếp tục tăng khoảng 5 Nhân dân tệ/tấn.

Giá thép hôm nay ngày 19/6 tại thị trường trong nước

Giá thép hôm nay ngày 19/6 ở cả 3 miền đi ngang liên tục trong nhiều ngày với mức giá nằm trong khoảng 14.010 - 15.200 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá thép tại miền Bắc

Thương hiệu thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.090 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.440 đồng/kg.Thương hiệu thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.340 đồng/kg.Thương hiệu thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.240 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.590 đồng/kg.Thương hiệu thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 đang ổn định với mức giá 14.010 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với mức giá 14.210 đồng/kg.Thương hiệu thép VAS: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.310 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá thép tại miền Trung

Thương hiệu thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.440 đồng/kg.Thương hiệu thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.750 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 15.000 đồng/kg.Thương hiệu thép VAS: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.410 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.260 đồng/kg.Thương hiệu thép Pomina: Thép cuộn CB240 đang ổn định với mức giá 14.940 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 15.200 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá thép tại miền Nam

Thương hiệu thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.140 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.440 đồng/kg.Thương hiệu thép VAS: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.310 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.210 đồng/kg.Thương hiệu thép Pomina: Thép cuộn CB240 đang ổn định với giá 14.790 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 đang ổn định với giá 14.990 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá thép hôm nay ngày 19/6 trên sàn giao dịch

Giá thép hôm nay ngày 19/6 trên sàn giao dịch Thượng Hải giao ngay trong tháng 5/2025 tăng 5 Nhân dân tệ/tấn, mức giá dao động khoảng 3.710 Nhân dân tệ/tấn.Giá quặng sắt kỳ hạn hôm nay lại có xu hướng tăng trở lại do một số hoạt động chốt lời sau một l...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre