Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 loại Ri6 và sầu Thái theo khảo sát không ghi nhận biến động mới.

Cập nhật giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6

Giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 đi ngang ở cả ba khu vực Tây Nam Bộ, Đồng Nam Bộ và Tây Nguyên.Giá sầu riêng Thái đẹp tại khu vực Tây Nam Bộ và Đông Nam Bộ ổn định trong khoảng 94.000 - 95.000 đồng/kg. Nhóm sầu Ri6 thấp hơn đang có giá dao động quanh ngưỡng 48.000 - 65.000 đồng/kg. Lần lượt ổn định trong khoảng 48.000 - 63.000 đồng/kg và 71.000 - 92.000 đồng/kg là giá sầu riêng Thái và Ri6 tại khu vực Tây Nguyên.Bảng giá sầu riêng hôm nay ngày 17/6 theo loại theo vùng và theo chủng loại:Giá sầu riêng Tây Nam Bộ:Giá sầu riêng Đông Nam Bộ:Giá sầu riêng Tây Nguyên:

Đọc thêm

Đẩy mạnh canh tác sầu riêng bền vững

Phần lớn diện tích trồng sầu riêng ở tỉnh Kon Tum chủ yếu là các hộ nhỏ lẻ, không có nhiều khu vực sản xuất tập trung và thiếu sự liên kết trong quá trình sản xuất. Chủ yếu thị trường tiêu phụ thuộc vào thương lái nên chưa ổn định. Nhiều nông dân thêm và...

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre