Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/6: Sau khi biến động nhẹ, giá gạo hôm nay tại thị trường trong nước có xu hướng tăng lên với mức giá nằm trong khoảng 17.000 - 30.000 đồng/kg.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/6

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng biến động nhẹ. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 vẫn đang tiếp tục duy trì với mức giá 10.800 - 10.850 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 vẫn đang tiếp tục duy trì với mức giá 13.150 - ...

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 7/6 tại thị trường xuất khẩu

Tại thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu hôm nay ngày 7/6 vẫn đang tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo tiêu chuẩn 5% tấm vẫn đang duy trì ổn định với mức giá 577 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 25% tấm vẫn đang duy trì ổn định với giá 558 USD/tấn; gạo 100% tấm vẫn đang duy trì ổn định với giá 478 USD/tấn.Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay ngày 7/6 có xu hướng biến động nhẹ ở mặt hàng gạo khi đi ngang trong nhiều ngày liên tiếp. Bên cạnh đó, gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày hôm nay vẫn đang duy trì ổn định với mức giá trước đó.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre