Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/6: Có xu hướng giảm nhẹ khoảng 50 - 100 đồng/kg ở một số loại gạo tại thị trường trong nước. Gạo xuất khẩu vẫn đi ngang với mức giá nằm trong khoảng 468 - 567 USD/tấn, không có biến động.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/6

Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng giảm nhẹ ở một số loại gạo. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 đang có giá 10.700 - 10.950 đồng/kg (giảm 50 đồng/kg); gạo thành phẩm IR 504 đang có giá 12.800 - 13.000 đồng/kg (g...

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 28/6 tại thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu hôm nay ngày 28/6 đi ngang. Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo tiêu chuẩn 5% tấm đi ngang với mức 567 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 25% tấm đi ngang với mức 543 USD/tấn; gạo 100% tấm đi ngang với mức 468 USD/tấn.Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay ngày 28/6 có biến động nhẹ ở một số loại gạo. Ngoài ra, gạo xuất khẩu của Việt Nam có xu hướng đi ngang lại với mức giá khoảng 468 - 567 USD/tấn. Dự báo giá lúa gạo trong thời gian tới ngày 29/6 vẫn sẽ tiếp tục có xu hướng giảm nhẹ.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre