Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/6: Quay đầu tăng nhẹ khoảng 1-3 USD/tấn với mặt hàng gạo xuất khẩu với mức giá nằm trong khoảng 468 - 567 USD/tấn. Mặt hàng lúa gạo trong nước hôm nay vẫn đang tiếp tục duy trì ổn định với mức giá hiện có.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/6

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long không còn biến động. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 đang có giá đi ngang ở mức 10.900 - 11.000 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 đang có giá đi ngang ở mức 12.900 - 13.000 đồng/kg.Hôm nay ngày ...

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 27/6 tại thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu hôm nay ngày 27/6 có xu hướng tăng nhẹ. Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo tiêu chuẩn 5% tấm tăng lên với mức giá khoảng 567 USD/tấn (tăng 3 USD/tấn); gạo tiêu chuẩn 25% tấm tăng lên với mức giá khoảng 543 USD/tấn (tăng 1 USD/tấn); gạo 100% tấm duy trì ổn định với mức giá khoảng 468 USD/tấn.Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay ngày 27/6 không có biến động. Ngoài ra, gạo xuất khẩu của Việt Nam lại quay đầu tăng nhẹ khoảng 1-3 USD/tấn với mức giá khoảng 468 - 567 USD/tấn. Dự báo giá lúa gạo trong thời gian tới ngày 28/6 sẽ có xu hướng giảm nhẹ.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre