Giá lúa gạo hôm nay ngày 23/6: Kết thúc chuỗi biến động, mặt hàng lúa gạo tại thị trường trong nước đang có mức giá duy trì ổn định. Gạo xuất khẩu cũng liên tục đi ngang với mức giá nằm trong khoảng 473 - 569 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 23/6

Giá lúa gạo hôm nay ngày 23/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng đi ngang ở cả mặt hàng lúa và gạo. Cụ thể, gạo nguyên liệu IR 504 tiếp tục ổn định với mức giá 10.700 - 10.850 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 tiếp tục ổn định với mức giá 12...

Đọc thêm

Giá lúa gạo hôm nay ngày 23/6 tại thị trường xuất khẩu

Giá gạo xuất khẩu hôm nay ngày 23/6 tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, gạo tiêu chuẩn 5% tấm tiếp tục ổn định với mức giá 569 USD/tấn; gạo tiêu chuẩn 25% tấm tiếp tục ổn định với mức giá 547 USD/tấn; gạo 100% tiếp tục ổn định với mức giá 473 USD/tấn.Nhìn chung, giá lúa gạo hôm nay ngày 23/6 có xu hướng bình ổn ở cả mặt hàng lúa và gạo. Bên cạnh đó, gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đang duy trì ổn định với mức giá thấp khoảng 473 - 569 USD/tấn.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre