Tiếp tục chuỗi ngày duy trì ổn định, giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 ở cả 3 miền ghi nhận không có biến động, giá cao nhất tiếp tục duy trì ở mức 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại các tỉnh phía Bắc

Ghi nhận giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại các tỉnh khu vực phía Bắc không có nhiều biến động. Cụ thể, hai tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc tiếp tục duy trì với mức giá cao nhất là 70.000 đồng/kg; các tỉnh như Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội... tiếp tục duy trì với mức giá là 69.000 đồng/kg.Các tỉnh còn lại như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định... tiếp tục duy trì với mức giá là 68.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại khu vực phía Bắc tiếp tục duy trì với mức giá nằm trong khoảng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên cũng không có nhiều biến động. Cụ thể, các tỉnh như Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận tiếp tục duy trì với mức giá là 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam tiếp tục duy trì với mức giá là 66.000 đồng/kg. Hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận tiếp tục duy trì với mức giá là 69.000 đồng/kg.Các tỉnh còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An... tiếp tục duy trì với mức giá là 67.000 đồng/kg.Như vậy, giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên tiếp tục duy trì với mức giá nằm trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại các tỉnh phía Nam

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại khu vực phía Nam cũng tiếp tục không có nhiều biến động. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang tiếp tục duy trì với mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Long An, Đồng Tháp,... tiếp tục duy trì với mức giá là 69.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại như Tiền Giang, Bạc Liêu... tiếp tục duy trì với mức giá là 68.000 đồng/kg.Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 tại khu vực miền Nam tiếp tục duy trì với mức giá nằm trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Biến động giá heo hơi hôm nay ngày 9/6

Giá heo hơi hôm nay ngày 9/6 có xu hướng duy trì ổn định tại nhiều địa phương trên cả nước với mức giá nằm trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre