Vẫn tiếp tục chững lại với giá 70.000 đồng/kg, giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại các tỉnh thuộc khu vực phía Bắc đang có mức cao nhất cả nước.

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại các tỉnh phía Bắc

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại các tỉnh khu vực phía Bắc vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, hai tỉnh Hưng Yên và Vĩnh Phúc duy trì ổn định với giá 70.000 đồng/kg; các tỉnh như Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội... duy trì ổn định với giá 69.000 đồng/kg.Các tỉnh còn lại như Yên Bái, Lào Cai, Nam Định... duy trì ổn định với giá 68.000 đồng/kg. Như vậy, giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại khu vực phía Bắc duy trì ổn định với giá ở ngưỡng 68.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, các tỉnh như Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận duy trì ổn định với giá 68.000 đồng/kg. Hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Nam duy trì ổn định với giá 66.000 đồng/kg. Hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận duy trì ổn định với giá 69.000 đồng/kg.Các tỉnh còn lại như Thanh Hóa, Nghệ An... duy trì ổn định với giá 67.000 đồng/kg.Như vậy, giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên duy trì ổn định với giá nằm ở ngưỡng 66.000 - 69.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại các tỉnh phía Nam

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại khu vực phía Nam vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, tỉnh Kiên Giang duy trì ổn định với giá 67.000 đồng/kg. Các tỉnh như Long An, Đồng Tháp,... duy trì ổn định với giá 69.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại như Tiền Giang, Bạc Liêu... duy trì ổn định với giá 68.000 đồng/kg.Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tại khu vực miền Nam duy trì ổn định với giá ở ngưỡng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Biến động giá heo hơi hôm nay ngày 10/6

Giá heo hơi hôm nay ngày 10/6 tiếp tục duy trì ổn định với mức giá nằm trong khoảng 66.000 - 70.000 đồng/kg.

Đọc thêm

Bạn đã thích câu chuyện này ?

Hãy chia sẻ bằng cách nhấn vào nút bên trên

Truy cập trang web của chúng tôi và xem tất cả các bài viết khác!

VNtre