Thời tiết 7 ngày tới (từ 11/7/2024 đến 17/7/2024): Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt

Mia Dương
Thời tiết 7 ngày tới từ 11/7/2024 đến 17/7/2024, khu vực Bắc Bộ dự kiến sẽ trải qua những ngày nắng nóng gay gắt, trước khi không khí lạnh yếu tràn về giúp giảm nhiệt đôi chút. Trung Bộ tiếp tục đối mặt với đợt nắng nóng kéo dài, trong khi Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định với mưa dông vào chiều tối.

Thời tiết 7 ngày tới (từ 11/7/2024 đến 17/7/2024) tại các vùng trên cả nước

Bắc Bộ

Trong 7 ngày tới, thời tiết khu vực Bắc Bộ sẽ có sự biến đổi đa dạng. Từ ngày 11 đến ngày 12/7, ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-37°C. Chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất khoảng 26-28°C. Từ ngày 13 đến ngày 15/7, nhiệt độ giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ hơn. Ban ngày trời có mây, nhiệt độ cao nhất từ 30-32°C, ban đêm nhiệt độ giảm xuống còn 24-26°C. Từ ngày 16/7 thời tiết ổn định, trời ít mây, nắng ráo với nhiệt độ cao nhất từ 33-35°C. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi.

Trung Bộ

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng
Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Trung Bộ tiếp tục nắng nóng

Khu vực Trung Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, thời tiết sẽ khá nóng bức trong 7 ngày tới. Từ ngày 11 đến ngày 13/7, trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38-40°C ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên. Chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông, nhiệt độ thấp nhất từ 27-29°C. Từ ngày 14/7, gió mùa Tây Nam có dấu hiệu suy yếu, nhiệt độ giảm nhẹ, dao động từ 35-37°C ban ngày. Trời có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ ban đêm từ 26-28°C.

Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ sẽ có thời tiết khá ổn định với mưa dông vào chiều tối. Từ ngày 11 đến ngày 13/7, trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban ngày dao động từ 32-34°C, ban đêm nhiệt độ giảm xuống khoảng 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi. Từ ngày 14/7, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh hơn, mưa dông tăng lên cả về diện và lượng. Ban ngày trời vẫn có nắng, nhiệt độ từ 31-33°C, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ ban đêm từ 24-26°C.

Dự báo thời tiết chi tiết 7 ngày tới (từ 11/7/2024 đến 17/7/2024)

Hà Nội: Dự báo thời tiết 7 ngày tới tại Hà Nội sẽ có nhiều biến động.

11-12/7: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất đạt 36-38°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ giảm xuống còn 26-28°C.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Hà Nội trời nắng nóng
Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Hà Nội trời nắng nóng

13-15/7: Nhiệt độ giảm nhẹ, thời tiết mát mẻ hơn, nhiệt độ ban ngày giảm xuống 30-32°C, ban đêm từ 24-26°C. Có mưa rào rải rác.

16-17/7: Trời ít mây, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ 33-35°C. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi.

Phía Tây Bắc Bộ: Dự báo thời tiết 7 ngày tới tại khu vực phía Tây Bắc Bộ sẽ diễn ra như sau:

11-12/7: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34-36°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban đêm từ 24-26°C.

13-15/7: Ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, trời mát hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28-30°C, ban đêm nhiệt độ giảm xuống 22-24°C. Có mưa rào và dông rải rác.

16-17/7: Trời nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ 31-33°C, ban đêm từ 23-25°C. Có mưa dông vài nơi vào chiều tối và đêm.

Phía Đông Bắc Bộ: Dự báo thời tiết 7 ngày tới tại khu vực phía Đông Bắc Bộ sẽ như sau:

11-12/7: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 35-37°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban đêm từ 25-27°C.

13-15/7: Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, trời mát hơn, nhiệt độ cao nhất từ 29-31°C, ban đêm nhiệt độ từ 23-25°C. Có mưa rào và dông rải rác.

16-17/7: Trời ít mây, nắng ráo, nhiệt độ cao nhất từ 32-34°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có thể có mưa dông vài nơi.

Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Dự báo thời tiết 7 ngày tới khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế sẽ có thời tiết như sau:

11-13/7: Trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 38-40°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông, nhiệt độ ban đêm từ 27-29°C.

14-17/7: Nhiệt độ giảm nhẹ, ban ngày dao động từ 35-37°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ ban đêm từ 26-28°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Dự báo thời tiết 7 ngày tới khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ như sau:

11-13/7: Trời nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 34-36°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ ban đêm từ 25-27°C.

14-17/7: Trời nắng gián đoạn, nhiệt độ ban ngày từ 32-34°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Tây Nguyên: Dự báo thời tiết 7 ngày tới khu vực Tây Nguyên sẽ có thời tiết ổn định trong tuần tới:

11-13/7: Trời nhiều mây, có nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban ngày từ 29-31°C, ban đêm từ 20-22°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

14-17/7: Trời có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ ban ngày từ 28-30°C, ban đêm từ 20-22°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.

Nam Bộ: Dự báo thời tiết 7 ngày tới khu vực Nam Bộ sẽ có thời tiết như sau:

11-13/7: Trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban ngày từ 32-34°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.

Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối
Dự báo thời tiết 7 ngày tới: Nam Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối

14-17/7: Trời có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ ban ngày từ 31-33°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.

TP. Hồ Chí Minh: Dự báo thời tiết 7 ngày tới tại TP. Hồ Chí Minh sẽ như sau:

11-13/7: Trời nhiều mây, nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban ngày từ 32-34°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.

14-17/7: Trời có mây, nắng gián đoạn, nhiệt độ ban ngày từ 31-33°C, ban đêm từ 24-26°C. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi.